Wetenschap en techniek

In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen van de overheid aandacht hebben voor Wetenschap en Techniek. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol speelt. Het gebruik van techniek in sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport wordt steeds groter en dit zal de banen van de toekomst beïnvloeden.

 

W&T in ons onderwijs

Wetenschap en Technologie maken daarom deel uit van ons onderwijs, en dat begint al in unit 1/2. Centraal hierbij staan zelf onderzoeken, experimenteren en ontwerpen, wat belangrijke vaardigheden zijn voor de toekomst.