21-eeuwse vaardigheden

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen nemen een enorme vlucht en hebben invloed op het toekomstige leven van onze kinderen. Zij zullen daarom over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken, zoals digitale vaardigheden, informatievaardigheden, samenwerken, goed burgerschap, en probleemoplossend, creatief en kritisch denken. 

Wij besteden hier in ons onderwijs veel aandacht aan, bijvoorbeeld door kinderen te laten programmeren, hen veel te laten samenwerken en hen zelf op zoek te laten gaan naar oplossingen voor vraagstukken.