Team

Ons team bestaat uit collega's die zich met plezier en betrokkenheid inzetten voor alle kinderen. Collega's die veel en graag met elkaar samenwerken om de kennis en ervaring die er binnen de Joannesschool is, zo optimaal mogelijk in te zetten. Specifieke kwaliteiten van collega's worden gericht ingezet, dat ten goede komt van onze onderwijskwaliteit. 

De namen en mailadressen van leerkrachten en onderwijsondersteuners/assistenten vindt u bij de units. Van het overige personeel zijn ze hieronder vermeld. 

Directie 

Irene van Deursen, directeur (ma, di, do, vrij), i.vandeursen@wsko.eu

Jessica van Mil, schoolcoördinator (di), j.vanmil@wsko.eu

Intern Begeleider 

Mieke van den Berg (di en do), m.vandenberg1@wsko.eu

Gedragscoördinatoren 

Laura Bos (woe-ocht, om de week), l.bos@wsko.eu

Corine van der Knaap (woe-ocht om de week), c.vanderknaap-zwinkels@wsko.eu

Vakleerkracht cultuur 

Trudy Persoon (do, vrij), T.Persoon@wsko.eu

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Michael van Marsbergen(di, do-ocht), M.vanMarsbergen@wsko.eu

Brigitte van Elswijk (vrij-mi), B.vanElswijk@wsko.eu

Administratief medewerker

Tineke Koene (ma-mi, do-mi), T.Koene@wsko.eu

Conciërge en begeleider Klusklas 

Wahil Abdul (di-ocht, do-mi. vrij-ocht), W.Abdul@wsko.eu