Unitonderwijs

Wij werken op onze school in units. Unitleren betekent dat kinderen in een basisgroep zitten met daarin leerlingen van twee jaargroepen (bijvoorbeeld van de groepen 3 en 4) bij elkaar. Voor de basisvakken rekenen, taal en lezen gaat de groep uiteen en krijgen de leerlingen op hun eigen niveau uitleg over de lesstof en begeleiding bij het oefenen van de stof. Omdat we hierbij extra onderwijzend personeel inzetten, kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen in kleinere groepen werken en dus meer instructie en begeleiding op niveau krijgen. Voor de overige vakken zoals creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie, krijgen de kinderen les in hun basisgroep.

Kenmerken unitonderwijs

  • De heterogene samenstelling van de groep heeft een positief effect op het gedrag van kinderen en sfeer in de klas. Hierdoor is er meer rust, wat leidt tot een betere werkhouding en concentratie.
  • Met verschillende leeftijdsgroepen in één unit komen kinderen in verschillende rollen. Als jongsten trekken zij zich op aan de oudere leerlingen. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de voor hen al bekende unit.
  • Het biedt meer mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden.
  • Kinderen kunnen van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten en leeftijden elkaar ontmoeten en samenwerken.
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van alle kinderen en niet alleen de kinderen van de basisgroep. We zijn van “onze klas” naar “onze kinderen” gegaan.
  • De kwaliteiten van de teamleden kunnen gericht worden ingezet.
  • Door intensieve samenwerking maken teamleden meer gebruik van elkaar kennis en kwaliteiten en leren ze van elkaar.