Een veilig en positief schoolklimaat


Wij willen een school zijn waar ieder kind zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. We maken samen met de kinderen afspraken, bijvoorbeeld over omgang met elkaar en hoe we met spullen omgaan.

Het hele jaar door, maar vooral ook aan het begin van het jaar, wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar, vanuit het besef dat we als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een positieve groepsvorming.

Volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

We volgen alle kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van gesprekken met kinderen, observaties en ZIEN! ZIEN is een middel om het leer- en leefklimaat en sociale vaardigheden van de groep in beeld te brengen. Aan de hand hiervan kan de leerkracht vaststellen wat de kinderen nodig hebben.

Kindgesprekken

Een paar keer per jaar heeft de leerkracht individuele kindgesprekken met alle kinderen in de groep. Het gaat over het welbevinden van het kind en waar hij graag aan wil werken en wat hij daarvoor nodig heeft. Doel is kinderen goed te leren kennen en de kinderen het gevoel te geven dat ze echt gezien en gehoord worden. 

Orka-training

Eveneens ten behoeve van een positief leerklimaat, volgen we in alle units de Orka-methode, die zich richt op sociale vaardigheden, weerbaarheid en groepsvorming. Belangrijke onderdelen zijn initiatief nemen, samenwerken, overleggen, reageren op uitdagen, opkomen voor jezelf en opkomen voor elkaar. 

Gedragscoördinatoren

We hebben twee gedragscoördinatoren, die speciaal zijn opgeleid in de observatie en begeleiding van gedrag van kinderen. Zij ondersteunen en adviseren leerkrachten. Ook werken zij, in overleg met de leerkracht en de ouders, regelmatig met groepjes kinderen die gebaat zijn bij wat extra steun en begeleiding in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In spelvorm werken ze aan sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf en omgaan met plagen en pesten.