Onze visie

Voor het welbevinden van alle mensen op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen en personeel met plezier kunnen werken. Dat bereiken we als iedereen zich veilig voelt en goed kan samenwerken. Om goed te kunnen, sluiten we aan bij de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind door ons onderwijs zoveel mogelijk hierop aan te passen. We luisteren hierbij goed naar wat de kinderen bezighoudt. Zij krijgen een actieve rol in de vormgeving van hun eigen leerproces, waarbij samenwerken een belangrijk onderdeel is. We doen een beroep op hun talenten en creativiteit en zo zullen hun zelfvertrouwen en competentie groeien. In goed wederzijds contact met ouders willen we als team een succes maken van de basisschooltijd van de kinderen.

Onze kernwaarden: samen, ontwikkelingsgericht, vertrouwen en eigenaarschap

Samen


Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Kinderen leren mét en van elkaar. Ook de leerkrachten en ander onderwijzend personeel wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Samen met ouders én het kind bepalen we op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Ontwikkelingsgericht


Ontwikkelen betekent bij ons groeien in kennis en vaardigheden en je eigen talenten mogen ontwikkelen. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in lezen, rekenen en taal, maar we besteden ook aandacht aan kunst en cultuur, wetenschap en technologie, digitale vaardigheden en goed burgerschap. En om onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst, die er door de vele technologische ontwikkelingen heel anders uit zal zien dan nu, werken wij ook aan vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief denken en een onderzoekende houding. De kinderen hebben een actieve rol in de les en gaan zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. 

Vertrouwen


Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen in zichzelf én elkaar hebben. Vertrouwen in jezelf betekent geloven in je eigen kunnen. Het betekent niet dat je álles moet kunnen. Het betekent wel dat je gelooft dat je talenten hebt en dat je de mogelijkheid krijgt die te ontwikkelen op onze school. Vertrouwen in een ander zorgt ervoor dat je je prettig en veilig voelt bij een ander. Dit zorgt voor een veilig en positief leerklimaat, wat een voorwaarde is voor leren.

Eigenaarschap


We willen kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behup van de leerkracht, eigen leerdoelen, plannen (deels) zelf hun schooltaken en maken hun ontwikkelingen zichtbaar. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze manier van werken.