Vrienden van de Joannesschool 

Op initiatief van de Oudervereniging is “De vrienden van de Joannesschool” opgericht. Doel is extra (financiële) middelen en hulp van ouders en bedrijven te genereren, zodat we nét wat meer kunnen doen voor onze kinderen dan we zouden kunnen realiseren vanuit onze lopende (financiële) middelen. Uiteindelijk doel is het onderwijs nog beter te maken en uw kind nog beter voor te bereiden op de toekomst.


De visie van de school is uitgangspunt bij de keuze welke extra activiteiten we gaan uitvoeren. Daarnaast vinden we het belangrijk om de talenten en kwaliteiten van kinderen zo goed mogen te laten ontwikkelen, waarbij het nadrukkelijk niet alleen gaat om de schoolvakken als rekenen en taal. We gaan hierbij uit van de 21-eeuwse vaardigheden, die wij kinderen willen leren om hen voor te bereiden op hun toekomstige (werkzame) leven.

Met hulp van de Vrienden van de Joannesschool hebben we al mooie materialen gekocht voor onze leerlijn programmeren en techniekonderwijs. Dit hoort bij het aanleren van toekomstige vaardigheden, om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomstige, werkzame leven. 

Sponsoring
Heeft of werkt u bij een bedrijf dat ons wil sponsoren? Neemt u dan contact met ons op via vvdjoannesschool@gmail.com. Één van onderstaande ouders neemt dan contact met u op. Wilt u als ouder een extra donatie doen, dan zijn we daar uiteraard ook heel blij mee. Alle donaties zijn welkom op:

NL13 RABO 0120 46 0920 t.n.v. WSKO, onder vermelding van Vrienden van de Joannesschool.

Ouders in De Vrienden van de Joannesschool 

Er zijn drie ouders die alle ouders vertegenwoordigen in de Vrienden van de Joannesschool. Dit zijn: 

Esther Zuijderwijk, Penningmeester

We hebben twee vacatures, voor een voorzitter en een secretaris

Zij beslissen samen met een vertegenwoordiger van school over de begroting en de uitgaven. Via de nieuwsbrief en de website zullen we u op de hoogte houden van de inkomsten en uitgaven van De vrienden van de Joannesschool.