Oudervereniging 

Onze school heeft ook een zeer actieve oudervereniging. Iedere groep is in de oudervereniging vertegenwoordigd door een groepsouder. Zij zetten zich in om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te versterken. 

Een groepsouder is een ouder die voor de leerkracht en de ouders van die betreffende groep, het eerste aanspreekpunt is voor het organiseren van extra ouderhulp gedurende het hele schooljaar. Maar ook een vraagbaak voor ouders over hoe zaken op school geregeld zijn. De groepsouders organiseren samen met de leerkrachten allerlei activiteiten op school, zoals onder andere het sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag, carnaval, het schoolproject of schoolfeest. Dus een actieve oudervereniging in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten. Als u op onderstaande link klikt, kunt u meer lezen over de rol van de groepsouder. 

Leden van de oudervereniging 

Voorzitter:               Nancy Zuijderwijk
Secretaris:               Martine van Staalduinen
Penningmeester:      Roxanne van Elburg

De groepsouders: 

Unit 1/2 A: Ashley Zuiderwijk
Unit 1/2 B: Roxanne van Elburg   
Unit 1/2 C: Anja Zuidgeest 

Unit 3/4: Karina Broch, Jolanda Kester, Melanie v/d Berg

Unit 5/6: Marjon van Antwerpen, Cynthia Veenman, Suzan den Ouden

Unit 7/8: Angelique Kester, Marjolein van Vliet

Vergaderingen 

De OV vergadert 8 maal per jaar. Bij deze vergadering is ook altijd iemand van de directie aanwezig. Als u punten heeft die u graag aan de orde zou willen stellen, dan kunt u dat laten weten aan de groepsouder of mailen aan de OV. Zij bekijken dan of de vraag direct kan worden beantwoord of dat deze wordt ingebracht in de vergadering. Het mailadres is joannes.ov@wsko.eu. De vergaderdata zijn als volgt:

Woensdag avond om 20:00 uur op school:

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is €40 per kind. Hiervan worden de feesten georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de sportdag etc. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief waarin u wordt verzocht deze vrijwillige bijdrage over te maken aan de OV.