Oudervereniging 

Onze school heeft ook een zeer actieve oudervereniging. Iedere groep is in de oudervereniging vertegenwoordigd door een groepsouder. Zij zetten zich in om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te versterken. 

Een groepsouder is een ouder die voor de leerkracht en de ouders van die betreffende groep, het eerste aanspreekpunt is voor het organiseren van extra ouderhulp gedurende het hele schooljaar. Maar ook een vraagbaak voor ouders over hoe zaken op school geregeld zijn. De groepsouders organiseren samen met de leerkrachten allerlei activiteiten op school, zoals onder andere het sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag, carnaval, het schoolproject of schoolfeest. Dus een actieve oudervereniging in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten. Als u op onderstaande link klikt, kunt u meer lezen over de rol van de groepsouder. 

Leden van de oudervereniging 

Voorzitter:              Nancy Zuijderwijk
Secretaris:              Martine van Staalduinen
Penningmeester:     Olga Bruinen

De groepsouders: 

Unit 1/2 A: Jasmijn Bolken, Iris Hulsker
Unit 1/2 B: Romy Geertsma
Unit 1/2 C: Patty Kouwenhoven, Laura de Witte 

Unit 3/4: Ashley Zuiderwijk, Anja Zuidgeest

Unit 5/6: Jolanda Kester, Karina Broch

Unit 7/8: Cynthia Veenman, Suzan den Ouden, Marjon van Antwerpen

Vergaderingen 

De OV vergadert 7 maal per jaar. Bij deze vergadering is ook altijd iemand van de directie aanwezig. Als u punten heeft die u graag aan de orde zou willen stellen, dan kunt u dat laten weten aan de groepsouder of mailen aan de OV. Zij bekijken dan of de vraag direct kan worden beantwoord of dat deze wordt ingebracht in de vergadering. Het mailadres is joannes.ov@wsko.eu. De vergaderdata zijn als volgt:

- Donderdag 7 september 
- Woensdag 20 september ALV
- Woensdag 25 oktober
- Woensdag 17 januari
- Woensdag 13 maart 
- Woensdag 15 mei
- Woensdag 3 juli 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is €40 per kind. Hiervan worden de feesten georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de sportdag etc. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief waarin u wordt verzocht deze vrijwillige bijdrage over te maken aan de OV.

ALV

De gekozen OV ouders hebben in het schooljaar waarin Corona een kleine rol speelde zoveel mogelijk werkgroepen kunnen laten doorgaan op een leuke en gezellige manier.
Hieronder een paar voorbeelden:
- Sinterklaas met behulp van een invalpiet.
- Kerst met een kerstboom in de klas, maar helaas zonder Kerstdiner.
- Carnaval zonder spellen in de school, maar wel met een LaserGame spel in de Geitenberg.
- Paasontbijt
- Koningspelen/sportdag
- Schoolfeest met veel kabaal inclusief patatkraam
- en nog kleinere activiteiten.
 
We zijn als OV (oudervereniging) ontzettend blij dat het weer gelukt is om een schooljaar niet alleen als school te laten slagen, maar ook met extra activiteiten het schooljaar een plezierig en fijn jaar te laten zijn.
Dit is mede door de ouderbijdrage van jullie gelukt.
 
Als we het over de financiën hebben blijkt dat we de afgelopen 2 (corona) jaren meer reserves te hebben opgebouwd (zie begroting en werkelijke kosten). Dit willen we dit jaar inzetten bij het schoolreisje (we gaan geen extra bijdrage vragen). Ook mag groep 8 mee op schoolreisje.
Daarnaast willen we extra geld voor het nieuwe schoolplein aan school geven. Waardoor de kinderen ook elke dag meer plezier beleven aan het schoolplein.
We zijn dus een financieel gezonde Oudervereniging en we menen als oudervereniging dat we dus ook geen verhoging van de ouderbijdrage hoeven te vragen. Deze blijft op €40,- per kind staan. De ouderbijdrage zal half oktober via school bij u terecht komen.
In de bijlage vindt u ook een begroting voor het komend schooljaar.
 
Wij hopen dat u met bovenstaande informatie voldoende weet over het wel en wee van de Oudervereniging. Wilt u nog wat specifieks vragen of wat meer weten over de oudervereniging dan kunt u ons altijd een mail sturen (joannes.ov@wsko.eu)