Parro

Parro is de informatieapp van Parnassys. Een kort informatiefilmpje vindt u hier.


Hieronder vindt u de schoolafspraken van de Joannesschool over het gebruik van de ap.

Wat en waarover communiceren wij naar ouders in Parro:

 • Jaarplanning (studiedagen, activiteiten etc) in agenda van Parro 
 • Nieuwe afspraken/activiteiten voor de groep
 • Het inplannen van ouder(/kind)gesprekken 
 • Verzoekjes aan ouders (bijv. spullen meenemen). De ouderhulp wordt zoveel mogelijk via de groepsouder geregeld.
 • Aanvragen van een persoonlijk gesprek
 • Foto’s van activiteiten van de groep. We streven ernaar dat minimaal 1x per twee weken de groepsleerkracht een mededeling of foto stuurt.
 • De nieuwsbrief 

Wat en waarover communiceren ouders naar de leerkrachten:

 • Afmeldingen en ziekmeldingen
 • Reacties op verzoekjes
 • Opgeven voor een activiteit
 • Afspraak aanvragen voor persoonlijk contact. 
 • Over zorgen of andere persoonlijke vraagstukken communiceren we niet via de Parroapp. We maken dan graag een (fysieke, telefonische of online) afspraak voor persoonlijk contact. Melding van een gebeurtenis of voorval kan wel via de Parroap worden gedaan.

Wanneer zijn de leerkrachten bereikbaar via Parro:
We zijn bereikbaar tussen 08:00 en 17:00 uur. Leerkrachten zijn bereikbaar op hun werkdagen, deze zijn vermeld in de app. We vinden het belangrijk dat leerkrachten hun werk en privé gescheiden kunnen houden en hopen daarbij op uw begrip.
We proberen zo snel mogelijk te reageren op vragen. Dit zal niet altijd op dezelfde dag zijn. 

Hoe communiceren ouders onderling:
Wij hebben ervoor gekozen de mogelijkheid voor contact tussen ouders onderling binnen Parro uit te zetten. Om dit mogelijk te houden, blijft de groepsapp van de oudervereniging bestaan. Via deze app wordt onder andere de ouderhulp geregeld.