Unit 7/8

Unit 7/8 heeft de volgende leerkrachten en onderwijsondersteuner:

7/8A

Niels Geurds n. geurds@wsko.eu (ma-,di- en woensdag)

Lisette van Hulst l.vanhulst@wsko.eu (Woe om de week, don-, vrijdag)


7/8B

Bodine Vollebregt b.vollebregt@wsko.eu (ma t/m vrij)

Ondersteuning: Miriam Krijger, (m.Krijger@wsko.eu)

 

Praktische informatie

Onder de link vindt u praktische informatie over unit 7/8.

Huiswerk

De kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee. Doel hiervan is hen extra te laten oefenen met de lesstof en hen voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen krijgen per week op maandag zowel digitaal taal- als rekenhuiswerk mee. Dit huiswerk moet de maandag erna af zijn.

 

Materiaal mee naar school

De kinderen werken in unit 7/8 met etuis. De kinderen hebben een pen en potlood van school. De kinderen mogen één etui, met eigen stiften en potloden, meenemen. Kneedgum en slijm is niet toegestaan. Het etui moet in een la passen.

Squishies zijn toegestaan in de pauze, niet tijdens de lessen.

De kinderen krijgen een koptelefoon voor de chromebooks, wanneer dat nodig is. Wanneer deze kapot is, zorgen ze zelf voor een nieuwe koptelefoon. Uit voorgaande jaren is gebleken dat kinderen het prettig vinden om oortjes van thuis mee te nemen.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 doen aan het einde van het schooljaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen. De voorbereidingen hiervoor vinden in de klas plaats. Daarnaast krijgen de kinderen ook oefenmateriaal en leerstof mee naar huis.

Advies Voortgezet Onderwijs

Groep 8 is een bijzonder jaar. De kinderen krijgen een schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs, kiezen een nieuwe school en sluiten hun basisschoolperiode af met kamp en de afscheidsavond. We hebben de belangrijke momenten op een rijtje gezet. Deze zijn terug te vinden in de praktische informatie.

 

Klassenfeest

In groep 8 worden vaak klassenfeesten gevierd, maar u bent hiertoe uiteraard niet verplicht. Dit is een activiteit die buiten school om gaat. Wij gaan er vanuit dat het vooral draait om plezier en dat het groepsgevoel gestimuleerd wordt.

Afscheid van de school

Aan het einde van het jaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. In de laatste week is er een afscheidsavond met onder andere een musical door de kinderen. Hoe deze avond er precies uit komt te zien hoort u aan het einde van het schooljaar.