Unit 3/4 

3/4A
Corine van der Knaap C.vanderknaap-zwinkels@wsko.eu (ma, di, woe om week)
Simone Spigt S.Spigt@wsko.eu (woe om week, do, vrij)

3/4B
Sanne Stam S.stam@wsko.eu (ma, di, woe)
Corine Post C.post@wsko.eu(do, vrij)

3/4C
Laura Bos (ma, di, woe om week) L.bos@wsko.eu 
Monique Groenewegen M.Groenewegen@wsko.eu (woe om week, do, vrij)

 Ondersteuning: Sandra van der Valk (s.vandervalk@wsko.eu), Romy Post(r.post@wsko.eu)

 

 

 

Praktische informatie

Onder de link vindt u de praktische informatie voor unit 3/4.

 

Taal/lezen

Taal/ lezen neemt in groep 3 een belangrijke plaats in. De kinderen leren woorden, doen spelletjes met letters, maken zelf nieuwe woorden met het klikklakboekje, luisteren naar verhalen, werken in het werkboekje, lezen samen woordrijtjes. Het digitale schoolbord wordt hierbij intensief gebruikt. In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

De kinderen van groep 4 gaan “meters” lezen om het lezen steeds beter onder de knie te krijgen. Daarnaast is er aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat, het actief onderzoeken van taal, aandacht voor mondelinge en schriftelijke communicatie en regels voor spelling.

Rekenen 

Rekenen komt ook dagelijks aan de orde. De kinderen van groep 3 rekenen vooral met sommen tot 20. De kinderen[CK1]  zijn veel bezig met tellen, splitsen, optellen, aftrekken. Ook meten, zoals klokkijken, staat regelmatig op het programma. Er worden hiervoor allerlei materialen gebruikt en er worden spelletjes gedaan.

De kinderen in groep 4 rekenen, met de sommen tot 100 (en) Ze starten met keersommen. Ook bij groep 4 staan meten en klokkijken regelmatig op het programma. 

Oefenen van de leerstof 

Het is niet altijd nodig of wenselijk dat kinderen alle opgaven in een werkboek maken. Soms beheersen ze de aangeboden stof al voldoende en is verder inoefenen niet noodzakelijk. Ook kan de keuze worden gemaakt om te werken met behulp van materialen in plaats van de schriftelijke verwerking in een werkboek. Hierdoor worden bladzijden in het werkboek niet altijd volledig gemaakt.  

Niet alle verwerking van de lesstof in de werkboeken wordt door de leerkracht nagekeken. We stimuleren de kinderen om zelf na te kijken en controleren het gemaakte werk ook regelmatig klassikaal samen met de kinderen. Bepaalde lessen worden wel door de leerkracht nagekeken en gebruikt om waar nodig extra hulp te bieden of te bekijken of kinderen in aanmerking komen voor verrijkingsstof. 

Spreekbeurt

Vanaf groep 3 geven kinderen een spreekbeurt en/of boekbespreking. U krijgt tijdig van de leerkracht de datum door en een toelichting op wat van de kinderen wordt verwacht.

Weektaak

Kinderen van groep 4 werken met een weektaak. Op maandag krijgt elk kind een blad waarop staat wat die week moet worden gedaan. Ook staan er taken op die de kinderen mógen doen. De kinderen van groep 3 starten na de herfstvakantie met (eenvoudige) dagtaken. Dit is een voorloper op de dag- en weektaken die gebruikt worden in de volgende units.

Eerste heilige communie

Kinderen van groep 4 kunnen hun Eerste Heilige Communie doen. Juf Tineke Koene verzorgt de lessen. Het communietraject vindt niet alleen op school plaats, maar ook thuis en in de kerk tijdens de gezinsviering en kinderwoorddienst. Ouders krijgen hierover later nog bericht.