Protocollen

We maken gebruik van protocollen en procedures, die terug te vinden zijn op de website van WSKO, de Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs. U vindt ze onder deze link. 

Het betreft de volgende protocollen/procedures:

Koersplan WSKO 2019 - 2023
CAO 2019 - 2020
Privacystatement bezoekers website
Privacyreglement WSKO
Leerplicht en verzuim
Informatie voor gescheiden ouders
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Overeenkomst medicijnverstrekking en medisch handelen (digitaal)
Overeenkomst medicijnverstrekking en medisch handelen (pdf)
Protocol weggelopen leerling
Protocol ziektevervanging
Procedure verwijdering/schorsing van leerling
Kledingvoorschriften WSKO