Jaarkalender

Jaaroverzicht

Hierin vindt u een jaaroverzicht met belangrijke data dit schooljaar.

Vakanties

 Hier vindt u het overzicht met vakanties. 

Roostervrije dagen

Er zijn 7 roostervrije dagen, waarop de kinderen vrij zijn. Wij gebruiken deze dagen voor professionalisering en studiedagen.  

In schooljaar 2023-2024 zijn dat de volgende data:

14-09-2023

09-10-2023

13-12-2023

15-02-2024

16-02-2024

23-04-2024

24-06-2024