Zilveren Weken 

Als kinderen elkaar een tijdje niet hebben gezien, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de groepsvorming. Na de zomervakantie noemen we dit "De Gouden Weken", na de kerstvakantie heet dit "De Zilveren Weken". Doel van deze weken is een prettig en veilig klassenklimaat te creëren, waarbij respect, behulpzaamheid en plezier belangrijke items zijn. Daarom hebben we in de afgelopen weken veel samenwerkingspelletjes gedaan en extra aandacht besteed aan schoolafspraken. Naast een positief schoolklimaat, beleven kinderen en leerkracht er natuurlijk ook veel plezier aan!