Week van respect

Respect, een belangrijk onderwerp. Maar wat betekent het eigenlijk en hoe ga je ermee om? Dit zijn de onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens de gastlessen in unit 5/6 en 7/8, van Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding. Deze gastlessen vonden plaats in de Week van Respect, van 7 t/m 13 november. 

Er is met de kinderen gesproken over wat respect eigenlijk is, waarbij niet alleen het respect voor een ander, maar ook voor jezelf en voor de omgeving aan de orde is geweest. Er komen daarbij onderwerpen aan de orde die dichtbij de belevingswereld van kinderen staan. 

Deze lessen zijn onderdeel van ons Burgerschapsonderwijs, waarover u wellicht al eerder over hebt gehoord in de media. Het is een belangrijk aandachtsgebied binnen het onderwijs, waarbij kinderen bijvoorbeeld leren over democratische besluitvorming, inclusiviteit, diversiteit en discriminatie.