TOM-onderwijs

TOM-onderwijs


Sinds 2011 zijn wij een TOM-school. TOM staat voor Team Onderwijs Op Maat. Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders durft te organiseren, personeel anders/effectiever durft in te zetten en kinderen op een andere manier kan laten werken. 

Kenmerken TOM-onderwijs


De belangrijkste kenmerken van ons onderwijs zijn: 

Zelfstandigheid
Wij vinden zelfstandigheid een belangrijke basisvaardigheid, niet alleen voor op school, maar ook in de maatschappij. Het geeft de leerkracht bovendien de gelegenheid om kinderen die dat nodig hebben, extra te begeleiden, terwijl de anderen zelfstandig aan het werk zijn. Om dit te realiseren, werken de kinderen al vanaf groep 2 met een weektaak, waarop staat wat ze die week moeten doen en op welke momenten er instructie plaatsvindt. Vanaf unit 3/4 is daarop ook te zien wat zij kunnen doen als zij klaar zijn met deze taken. Zij gaan dan verder met verdiepings- of verrijkingsstof.

Zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen leerproces
Kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, levert motivatie en betrokkenheid op. Kinderen mogen, binnen bepaalde kaders, zelf keuzes maken in de manier waarop ze iets willen leren. De leerkracht overlegt hierover regelmatig met het individuele kind.

Samenwerkend leren
De kinderen leren samen te werken, waardoor ze ván en mét elkaar leren. Samenwerken moet je leren; hoe kom je samen tot het beste resultaat en zorg je ervoor dat álle leerlingen leren en actief betrokken zijn bij het leerproces.

Actief leren
Dit houdt in dat een kind niet alleen leert door te luisteren naar de leerkracht, maar ook door zelf een actieve houding te hebben in het leren. We doen dit onder andere door kinderen zelf te laten onderzoeken en ontdekken.

Uit onderzoek is gebleken dat zelfstandigheid, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces, samenwerkend leren en actief leren een positief effect heeft op leerresultaten.

Bekijk de filmpjes


In december 2015 zijn wij uitgekozen door het programma RTL Life Experience om iets te vertellen over ons TOM-onderwijs. In maart 2016 is er daarnaast op alle WSKO-scholen een filmpje gemaakt, waarin is te zien wat de unieke kenmerken zijn elke school. Hieronder kunt u ze beide bekijken.

Filmpje LifeStyle Experience

Filmpje LifeStyle Experience

 

Filmpje TOM-onderwijs

Filmpje TOM-onderwijs