Wie leest, heeft de wereld!

Als kinderen in hun vrije tijd lezen, zien ze hun leesvaardigheid stijgen. Als gevolg daarvan worden ze zelfverzekerder in hun lezen. Hun tekstbegrip en woordenschat wordt groter en hun leesgedrag wordt groter.

Kinderen moeten begrijpen wat ze lezen. Maar ook het tempo is relevant. Kinderen die te langzaam lezen krijgen in hogere groepen problemen met vakken als lezen, rekenen en Leskracht. Wie te veel tijd kwijt is aan het lezen van de leerstof, houdt te weinig tijd over om de opdrachten te kunnen maken. Als de leesvaardigheid van kinderen vooruit gaat, worden de schoolprestaties ook vaak beter.

Als ouder kunt u uw kind op allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen.

Tips voor thuis

Tip 1:

Ga geregeld naar de bibliotheek.Het jeugdlidmaatschap van de bibliotheek is gratis en het aanbod is enorm. Er zijn boeken voor elk leesniveau en iedere leeftijd. Kies het boek wel samen met je kind uit.

Tip 2:

Lees je kind elke dag voor!

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die elke dag voorgelezen worden een betere woordenschat, leesbegrip en taalontwikkeling hebben. Ook hun inlevingsvermogen wordt door voorlezen groter.  Het geldt voor kinderen van groep 1 t/m 8!

Tip 3:

Draai de rollen eens om: Laat je kind voorlezen!

Tip 4:

Leesplezier is belangrijk!

Boeken met mooie, grappige, spannende en avontuurlijke verhalen zijn leuk, maar ook in stripboeken, informatieve boeken en moppenboekjes kan een kind zich verliezen.

Tip 5:

Als je samen met je kind leest, ga dan niet op alle fouten in. Dat vermindert het leesplezier. Wel is het verbeteren of voorzeggen van belang als de betekenis anders wordt. Ook hoeft je kind niet snel te lezen. Het is beter om te kijken wat er precies staat.

En tot slot…..

Laat je kind regelmatig weten wat je zo goed vindt aan het lezen van je kind. Je kind krijgt dan extra zin om te lezen. Zo blijft het lezen leuk!