Joannesschool

Wisbordjes in plaats van vingers

De wisbordjes worden als volgt gebruikt. Als de leerkracht instructie heeft gegeven, krijgen de leerlingen een vraag hierover. Alle kinderen schrijven hun antwoord op het wisbordje en houden hem zichtbaar voor de leerkracht omhoog. De leerkracht krijgt dan direct inzicht in welke kinderen de instructie hebben begrepen en welke kinderen nog extra uitleg nodig hebben. Het zorgt er bovendien voor dat alle leerlingen actief meedoen en betrokken zijn. Het nadeel van het opsteken van vingers is dat slechts één leerling een antwoord geeft en andere leerlingen een passieve houding kunnen aannemen. Bovendien heeft de leerkracht geen inzicht in de antwoorden van de anderen en weet dus niet of zij de lesstof al dan niet begrijpen. 

Ook aan het einde van de les kunnen de wisbordjes worden gebruikt. De leerkracht herhaalt wat de leerlingen die les hebben geleerd en stelt een controlevraag om vast te stellen in hoeverre het lesdoel is gerealiseerd. Alle kinderen gebruiken het wisbordje om te laten zien of ze de stof hebben begrepen. De kinderen die de stof nog niet beheersen, krijgen op een ander moment extra uitleg.