Wetenschap en Techniek

We hebben al een aantal jaar Wetenschap en Techniek (W&T) als vast onderdeel in ons lesprogramma. W&T prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en doet een beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen en zelfstandig en kritisch denken. 

We hebben op school drie W&T-coördinatoren: Monique Groenewegen, Brigitte van Elswijk en Dieke Grootscholten. Zij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen, zij stimuleren en enthousiasmeren collega's, schaffen materiaal aan en zorgen dat W&T onderdeel is van het lesaanbod.  

Leerlijn programmeren

Als onderdeel van W&T hebben we een doorgaande leerlijn programmeren. Deze start al in unit 1/2, zodat ook de allerjongsten op onze school de eerste stappen in het programmeren kunnen zetten. Er is inmiddels al behoorlijk wat materiaal hiervoor aangeschaft en dankzij de hulp van de Vrienden van de Joannesschool kunnen we dit binnenkort nog verder uitbreiden. 

Kinderen en leerkrachten ontwikkelen samen verder

Tijdens een vakoverleg hebben we met alle units het beschikbare programmeermateriaal bekeken en uitgeprobeerd. En wie kan je daar beter bij helpen dan de kinderen zelf, die wekelijks hiermee werken. Wat waren de kinderen enthousiast en vooral trots dat ze hun eigen leerkrachten een demonstratie mochten geven! En wat zijn wij trots en blij dat wij zulke kinderen op school hebben. Een perfect voorbeeld van samenwerking, die wij zo belangrijk vinden! 

Wetenschap en Techniek

https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/384828FC-5371-4529-BE69-75A200B2FC13-860-860.jpeg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/CE31D6FA-9078-4BBF-A794-25A2B9981B15-860-860.jpeg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/2D314898-B16E-42E3-A09F-BD0F922BFEBB-860-860.jpeg
https://wskogezamenlijk.blob.core.windows.net/website/UploadBestanden/tn/7ABA0D09-C5A8-4AE7-956E-34681BD0245B-860-860.jpeg
Bekijk het gehele fotoalbum