Joannesschool

Werken op Snappet

Voor de kinderen én voor de leerkrachten was deze andere manier van werken in het begin van het schooljaar een beetje wennen. Inmiddels zijn we er aan gewend en maken we steeds meer gebruik van de mogelijkheden die het werken met Snappet ons biedt. 

Voordelen van het werken op Snappet

Voordelen van het weken met Snappet: 

  • De kinderen zien direct of ze een opgave goed of fout hebben, waardoor ze snel ervaren of ze de lesstof begrijpen of niet.
  • De leerkracht volgt de vorderingen van de kinderen tijdens de verwerking op een soort dashboard, waardoor er direct hulp geboden kan worden.
  • De opgaven worden aangepast aan het niveau van het kind. Kinderen die de lesstof goed beheersen, krijgen moeilijkere opgaven. Voor kinderen die het nog lastig vinden, zijn er herhalingsopgaven. 
  • Het systeem slaat alle gegevens op en geeft een analyse van de ontwikkeling van het kind, zodat de leerkracht voor elk kind nauwkeurig in beeld heeft op welke punten extra ondersteuning nodig heeft. 

Andere werkvormen

Snappet is overigens maar één van de middelen om onze doelen met rekenen en spelling te behalen. Kinderen maken nog steeds opdrachten op papier; schrijven blijft belangrijk. Daarnaast maken we gebruik van spel, bewegend leren en coöperatieve werkvormen.

Wilt u eens meekijken met uw kind naar het werken met Snappet? Komt u gerust na schooltijd langs. U bent van harte welkom.