Joannesschool

Werken met Snappet

Een groot voordeel van het verwerken van lesstof op de computer is dat de leerlingen direct feedback krijgen, omdat de computer het gegeven antwoord direct nakijkt. De kinderen kunnen hun fout dan meteen corrigeren of hulp vragen als ze niet begrijpen waarom ze het antwoord fout hebben. De leerkracht volgt al tijdens de verwerking via de computer de voortgang en heeft dus goed inzicht welke leerlingen hulp nodig hebben. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mede hierdoor leerresultaten van de leerlingen kunnen verbeteren. 

Onderwijs op maat

Een ander pluspunt is dat kinderen op hun eigen niveau aan het werk kunnen. De computer houdt bij welke lesstof kinderen al dan niet beheersen. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra oefenstof; kinderen die de lesstof heel makkelijk doorlopen, worden op een hoger niveau gezet. Onderwijs op maat dus!

Gericht oefenen met leerdoelen

Omdat het systeem steeds bijhoudt wat de leerlingen hebben gedaan, krijgen we ook inzicht welke leerdoelen binnen de leerlijnen al worden beheerst en welke nog niet. Een leerdoel is bijvoorbeeld het beheersen van de tafels. Als een leerling een doel nog (niet) heeft bereikt, kan hierop met behulp van het systeem gericht op worden geoefend. 

Pilot

In de weken tussen de meivakantie en de zomervakantie gaat groep 5 met het systeem aan de slag. Daarna zullen wij het evalueren en een besluit nemen over het al dan niet invoeren binnen de school, ook voor andere groepen. We houden u op de hoogte.