Joannesschool

Werken in units volgend schooljaar

Units 3/4 en 5/6

Sinds dit schooljaar werken onze groepen 3 en 4 in units, waarbij leerlingen van groep 3 en 4 samen in één klas zitten. Na een uitgebreide evaluatie hebben we besloten dat het werken in units zal worden gecontinueerd. Volgend schooljaar starten we ook met units 5/6. De groepen 7 en 8 blijven volgend schooljaar apart, maar vanaf schooljaar 2017/2018 gaan ook deze groepen in units werken. Op deze manier wordt deze nieuwe onderwijsvorm gefaseerd in de school geïntroduceerd.

Concreet ziet het er als volgt uit:
Schooljaar 2016/2017       Schooljaar 2017/2018
Groepen 1 / 2                  Groepen 1 / 2
Groepen 3 / 4                  Groepen 3 / 4
Groepen 5 / 6                  Groepen 5 / 6
Groep 7                           Groepen 7 / 8
Groep 8

Op deze manier behoort een leerling het ene jaar tot de jongsten van de klas, het volgende jaar tot de oudsten

Wat is dat eigenlijk, werken in units?

De leerlingen hebben een basisgroep waarin leerlingen van twee jaargroepen (in de huidige situatie de groepen 3 en 4) bij elkaar zitten. Voor de vakken rekenen, taal en lezen gaat de groep uiteen en krijgt instructie op eigen niveau. Voor de overige vakken zoals creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie, krijgen de kinderen les in hun heterogene basisgroep.

Evaluatie

Naast een uitgebreide evaluatie met leerlingen en ouders van groepen 3/4 en het team, hebben wij ons ook laten informeren en adviseren door onderwijsdeskundigen en hebben we verder onderzoek gedaan naar deze onderwijsvorm. Belangrijkste conclusie is dat alle partijen deze manier van werken als positief ervaren en de onderzoeken een positief effect laten zien.

Deze manier van werken heeft de volgende voordelen:

  • De heterogene samenstelling van de groep heeft een positief effect op het gedrag van kinderen en sfeer in de klas. Hierdoor is er meer rust in de groep, wat leidt tot een betere werkhouding en concentratie.
  • Er zijn betere mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden.
  • Kinderen kunnen beter van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten elkaar ontmoeten en samenwerken.
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van de kinderen. 
  • De kwaliteiten van de leerkrachten kunnen gerichter worden ingezet. De ene unitmedewerker heeft een kwaliteit voor het één, de ander heeft weer andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. 

Proces

De komende maanden zullen we gebruiken om de nieuwe unit 5 / 6 vorm te geven. Groot voordeel is dat we inmiddels al een schooljaar ervaring hebben met deze onderwijsvorm. Dit maakt de voorbereidingen een stuk gemakkelijker. Uiteraard zullen we ouders hierover blijven informeren in de nieuwsbrief.