Joannesschool

Week van de Mediawijsheid

Sociale media zijn niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Het is belangrijk onze kinderen te leren wat de kansen, maar ook de gevaren zijn van sociale media. Van 17 tot en met 24 november 2017 wordt er daarom weer een nieuwe Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het thema dit jaar luidt: ‘Generatie media: samen wijs'. 

De groepen 7 en 8 doen die week mee door middel van deelname aan de interactieve game "MediaMasters". Doel is leerlingen spelenderwijs te leren over kansen en gevaren die media bieden. Voor meer informatie: Week van de Mediawijsheid.

 

Handig én wijs met media

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.