Vrienden van de Joannesschool

Visie als uitgangspunt

De visie van de school is uitgangspunt bij de keuze welke extra activiteiten we gaan uitvoeren. Actief en samenwerkend leren spelen een belangrijke rol. Daarnaast vinden we het belangrijk om de talenten en kwaliteiten van kinderen zo goed mogen te laten ontwikkelen, waarbij het nadrukkelijk niet alleen gaat om de schoolvakken als rekenen en taal. We gaan hierbij uit van de 21-eeuwse vaardigheden, die wij kinderen willen leren om hen voor te bereiden op hun toekomstige (werkzame) leven. Door de vele technologische veranderingen, zoals verregaande automatisering en robotisering, zal dit leven er namelijk heel anders uitzien dan nu het geval is. Dit vraagt om aanpassing van ons onderwijs. 

21-eeuwse vaardigheden

De overheid heeft samen met onderwijsdeskundigen, bedrijfsleven en andere relevante organisaties een overzicht gemaakt welke vaardigheden dat zijn. Ze staan vermeld in onderstaand figuur: 

Extra ondersteuning voor

Met de oprichting van de Vrienden van de Joannesschool willen we (financiële) middelen genereren om extra aandacht te besteden aan een aantal van deze toekomstige vaardigheden, waarbij de keuze in eerste instantie is gevallen op:
- Digitale vaardigheden, wat een investering kan betekenen in computers maar ook in software, zoals programma’s om kinderen te laten programmeren of mediawijs te maken
- Vaardigheden die vallen onder de zogenaamde soft skills, zoals kritisch en creatief denken en sociale en culturele vaardigheden.

Met vrienden van de Joannesschool zoeken we hiervoor extra ondersteuning door middel van:
- extra financiële middelen
- hulp “in natura” in de vorm van het leveren van goederen
- hulp bij het uitvoeren van een klus of op een andere manier aanbieden van persoonlijke diensten, zoals een gastles of verzorgen van een excursie.

Organisatie Vrienden van de Joannesschool

De organisatie van de Vrienden van de Joannesschool ligt in handen van drie ouders:

Arno Eussen; voorzitter
Esther Zuijderwijk: penningmeester
Jessica Tanke: secretaris
Irene van Deursen is namens de school vertegenwoordigd.

Binnenkort informeren we u verder over de extra middelen die wij willen aanschaffen en op welke manier u ons kunt helpen.