Joannesschool

Voorleesdagen

Voorlezen is niet alleen een gezellig en fijn moment samen met uw kind, het is ook belangrijk voor de ontwikkeling. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Ook leren kinderen goed luisteren en zich langere tijd te concentreren. Afhankelijk van het onderwerp leren kinderen daarnaast veel van de wereld om zich heen.

Bibliotheek Westland biedt een ruime keuze in (voor)leesboeken, tijdschriften, dvd's, e-books, games en luisterboeken. Wist u dat een jeugdpas (jeugd tot 16 jaar) gratis is?