Overblijven en Buitenschoolse Opvang

Onze school biedt tussen- en naschoolse opvang voor uw kinderen. Aan voorschoolse opvang is vooralsnog niet voldoende behoefte bij ouders.

Wij werken met twee organisaties voor Buitenschoolse Opvang:

Stichting Kwest voor tussenschoolse opvang (overblijven) en Buitenschoolse Opvang. Voor meer informatie: www.stichtingkwest.nl.

2Samen voor Buitenschoolse Opvang. Voor meer informatie: www.2samen.nl

Naschoolse opvang vindt niet plaats op school maar bij Stichting Kwest en 2Samen. De kinderen worden na schooltijd door de organisaties opgehaald. 

Het is raadzaam uw kind zo spoedig mogelijk op te geven als u van naschoolse opvang gebruik wilt gaan maken. U bent in de keuze van aanbieder uiteraard vrij en mag ook een andere organisatie benaderen hiervoor.

Team overblijf

Overblijven

Een coördinator van Stichting Kwest is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 - 13.30 uur aanwezig op school. Overblijfouders helpen bij het overblijven.

Als u uw kind(eren) op vaste dagen wil laten overblijven, stuurt u een mailtje naar : overblijven@joannes.wsko.nl
Vermeld hierbij de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dagen hij of zij vast gaat overblijven.

Afmelden overblijven:
Als uw kind een keer niet overblijft, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren melden aan bovenstaand e-mailadres?

Incidenteel overblijven: 
Als u uw kind(eren) een keer incidenteel wilt laten overblijven, zorg dan dat u de mail zeker 24 uur van tevoren wordt gestuurd. U vermeldt daarin de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dag u het wilt laten overblijven. Deze mail wordt tussen 13.15 en 13.30 uur gelezen door de coördinator op school (ma, di, do, vr) en zij kan dan voor de volgende dag bepalen hoeveel overblijfouders ingeschakeld moeten worden. Daarom is het belangrijk dat uw mail tenminste 24 uur van tevoren (en soms nog eerder: zie onderstaand schema) bij ons binnen is.

U kunt het volgende aanhouden:
Maandag overblijven:      vrijdag vóór 13.15 uur mailen
Dinsdag overblijven:        maandag vóór 13.15 uur mailen
Donderdag overblijven:    dinsdag vóór 13.15 uur mailen
Vrijdag overblijven:         donderdag vóór 13.15 uur mailen
Op feestdagen en andere vrije dagen wordt de mail niet bekeken.
Is er sprake van een noodgeval dan kunt u school bellen. Degene die de telefoon aanneemt schrijft de naam van uw kind in de overblijfmap. 

Hoe gaat de betaling in zijn werk?
U kunt tegen betaling strippenkaarten kopen, door het bedrag over te maken op banknummerNL??RABO 12 61 60 589 t.n.v. R.K.Basisschool Joannes o.v.v. overblijven en de naam van uw kind en de groep waarin het zit (wacht met betalen totdat u na de aanmelding een mail van de coördinator van Kwest ontvangt, met het kaartnummer).

Strippenkaarten blijven op school en worden daar door de coördinator afgestempeld. Wanneer een strippenkaart vol is, krijgt u een mail met het verzoek te betalen voor een nieuw exemplaar. Strippen die bij het verlaten van school (eind van groep 8 of tussentijds door bijv. een verhuizing) niet zijn gebruikt, worden dan teruggestort naar de ouder.
De overblijfprijs is € 2,40 per keer. U betaalt voor een 10-strippenkaart €24,- of voor een 20-strippenkaart € 48,-.

Toezicht tijdens het overblijven.
De coördinator van Kwest is altijd aanwezig op dagen dat er kan worden overgebleven. Zodra er meer dan 15 kinderen overblijven, komt er een overblijfouder bij (op elke 15 kinderen één ouder). Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van Kwest. Zij is van 11.30 tot 13.30 uur aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Telefonisch te bereiken op 0174 631017 (school).