Joannesschool

Oudervereniging

Onze school heeft ook een zeer actieve oudervereniging. Iedere groep is in de oudervereniging vertegenwoordigd door een groepsouder. Zij zetten zich in om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te versterken. 

Een groepsouder is een ouder die voor de leerkracht en de ouders van die betreffende groep, het eerste aanspreekpunt is voor het organiseren van extra ouderhulp gedurende het hele schooljaar. Maar ook een vraagbaak voor ouders over hoe zaken op school geregeld zijn. De groepsouders organiseren samen met de leerkrachten allerlei activiteiten op school, zoals onder andere het sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag, carnaval, het schoolproject of schoolfeest. Dus een actieve oudervereniging in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten. Als u op onderstaande link klikt, kunt u meer lezen over de rol van de groepsdouder. Rol groepsouder

De leden van de oudervereniging

Voorzitter:             Irma van Marrewijk
Secretaris:             Miranda Duijndam
Penningmeester:    Monique van Veen 

Unit 1/2:                Suzan den Ouden, Astrid van der Hoek en Samantha de Vries 

Unit 3/4:                Karin de Haan en Marjolein van Vliet

Unit 5/6:                Miranda Duijndam, Jessica Tanke en Esther Zuijderwijk

Unit 7/8:                Janneke van der Knaap en Irma van Marrewijk

De oudervereniging

De OV vergadert 8 maal per jaar. Bij deze vergadering is ook altijd iemand van de directie aanwezig. Als u punten heeft die u graag aan de orde zou willen stellen, dan kunt u dat laten weten aan de groepsouder of mailen aan de OV. Zij bekijken dan of de vraag direct kan worden beantwoord of dat deze wordt ingebracht in de vergadering. Het mailadres is ov@joannes.wsko.nl. De vergaderdata zijn als volgt:

Woensdag 30 augustus
Woensdag 13 september
Woensdag 11 oktober
Woensdag 29 november  
Woensdag 24 januari
Woensdag 14 maart
Woensdag 25 april
Woensdag 20 juni

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 13 september. De notulen hiervan vindt u onder deze link. Notulen ALV 13 september

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is €38 per kind. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief waarin u wordt verzocht deze bijdrage over te maken aan de OV.