Buitenschoolse Opvang

Na de zomervakantie bieden wij op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang op school. Als er voldoende belangstelling is voor woensdag en vrijdag, gaan we dat deze dagen ook organiseren. 

Voor de naschoolse opvang werken wij samen met: 

Stichting Kwest. Voor meer informatie: www.stichtingkwest.nl.

2Samen, Voor meer informatie: www.2samen.nl

Naschoolse opvang vindt vooralsnog niet plaats op school maar bij Stichting Kwest en 2Samen. De kinderen worden na schooltijd door de organisaties opgehaald. 

In de loop van schooljaar 2018-2019 zal de buitenschoolse opvang wel op school plaatsvinden, omdat wij dan de beschikking krijgen over twee extra lokalen. 

Het is raadzaam uw kind zo spoedig mogelijk op te geven als u van naschoolse opvang gebruik wilt gaan maken. U bent in de keuze van aanbieder uiteraard vrij en mag ook een andere organisatie benaderen hiervoor.