Voor ouders

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel! Niet alleen omdat het fijn is als ouders helpen bij diverse festiviteiten en andere activiteiten, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat ouders nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Onderwijs maken we samen, met de leerlingen, de ouders en de leerkracht. Daarnaast kunnen ouders via de Ouderverenigin en de Medezeggenschapsraad (MR) meepraten over zaken op school. De MR heeft advies- en in sommige gevallen instemmingsrecht.  In onderstaande blokken wordt u hierover geïnformeerd. Voor een fotopresentatie van de ouderhulp in schooljaar 2016-2017, klik hier