Unit 7/8

De leerlingen van de groepen 7 en 8 werken in units 7/8. Er zijn drie basisgroepen, waarbij in elke groep kinderen van groep 7 en groep 8 zitten. De drie groepen krijgen les in hun basisgroep (7/8A, 7/8B of 7/8C) en in wisselende groepjes. Wanneer het beter is om de instructie of verwerking van de leerstof op maat aan te bieden, worden de kinderen ingedeeld op niveau. De leerkrachten van de groepen 7/8 worden hierbij ondersteund door onderwijsassistentes. 

De leerkrachten

7/8A: Lisette van Hulst, (ma t/m do) L.vanhulst@wsko.eu
7/8A: Jessica van Mil (vrij), j.vanmil@wsko.eu

7/8B: Jessica van Mil, (ma, di, woe) j.vanmil@wsko.eu  
7/8B: Suzanne van Mensch, (do, vrij) s.vanmensch@wsko.eu


7/8C: Marty Vollebregt (ma, di, woe om de week), M.Vollebregt@wsko.eu
7/8C: Marjo Grootscholten (woe om de week, do, vrij), M.Grootscholten@wsko.eu

Ondersteunend personeel

Miriam Krijger, Tineke Koene

Miriam Krijger, Tineke Koene

Praktische informatie unit 7/8

Hieronder vindt u de praktische informatie van unit 7/8.

  Praktische informatie unit 7/8

Spreekbeurten en werkstuk

Spreekbeurt

De vaardigheid spreken is verweven in zowel de taal- als de wereldoriëntatie methode. Op deze manier leren kinderen spreken en presenteren aan een groep.

Werkstuk

De kinderen maken per schooljaar één verplicht werkstuk. Hiervoor krijgen ze tijd op school, maar ze maken ook een deel van het werkstuk thuis. De kinderen krijgen een handleiding mee waarin staat aan welke eisen dit werkstuk moet voldoen.

Huiswerk

De kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee. Doel hiervan is hen extra te laten oefenen met de lesstof en hen voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen krijgen per week op maandag zowel digitaal taal- als rekenhuiswerk mee. Dit huiswerk moet de maandag erna af zijn.

Daarnaast krijgen ze ongeveer eenmaal per drie weken leerhuiswerk mee voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels. Bij de vakken van wereldoriëntatie wordt de leerstof in Google Classroom gezet. Hier vindt u het hoofdstuk uit het lesboek, de samenvatting en eventueel een site om de topografie op te oefenen. Dit lijkt heel veel, maar dit is allemaal in de klas behandeld en met oog op het voortgezet onderwijs willen we de kinderen vast voorbereiden.

Een agenda is niet meer verplicht, maar mag wel. De leerkracht schrijft het huiswerk op het bord in de klas en in Google Classroom. Via het google account van uw kind kunt u classroom bekijken. 

Materiaal mee naar school

De kinderen werken in unit 7/8 met etuis. De kinderen hebben een pen en potlood van school. De kinderen mogen één etui, met eigen stiften en potloden, meenemen. Kneedgum en slijm is niet toegestaan. Het etui moet in een la passen.

Squishies zijn toegestaan in de pauze, niet tijdens de lessen.

De kinderen krijgen een koptelefoon voor de chromebooks, wanneer dat nodig is. Wanneer deze kapot is, zorgen ze zelf voor een nieuwe koptelefoon. Uit voorgaande jaren is gebleken dat kinderen het prettig vinden om oortjes van thuis mee te nemen.

Groep 7: verkeersexamen

De kinderen van groep 7 doen aan het einde van het schooljaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen. De voorbereidingen hiervoor vinden in de klas plaats. Daarnaast krijgen de kinderen ook oefenmateriaal en leerstof mee naar huis.

Groep 8: advies Voortgezet Onderwijs

Groep 8 is een bijzonder jaar. De kinderen krijgen een schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs, kiezen een nieuwe school en sluiten hun basisschoolperiode af met kamp en de afscheidsavond. We hebben de belangrijke momenten op een rijtje gezet. 

  • Oktober/november: Kinderen krijgen een voorlopig schooladvies. Kinderen en ouders worden hiervoor uitgenodigd aan het einde van de middag/begin van de avond. De ouder/kindgesprekken die in oktober plaatsvinden komen voor deze groep te vervallen.
  • November/december: Voorlichtingsavond door een aantal scholen van het Voortgezet Onderwijs. Zowel ouders als kinderen zijn welkom.
  • Januari: We bezoeken met de kinderen een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast kunnen ook ouders en kinderen zelf Open Dagen bezoeken. De data hiervoor vindt u vanaf november/december op de websites van de scholen en hangen in de klas.
  • Februari: Kinderen krijgen een definitief schooladvies, waarna ouders hun kind kunnen inschrijven op de school van hun keuze.
  • April: Eindtoets groep 8. De uitslag van deze toets heeft geen invloed op het schooladvies. Als de resultaten hoger zijn dan het eerder gegeven eindadvies, bestaat wel de mogelijkheid om het advies naar boven bij te stellen. Ouders, kinderen en school kunnen dan in overleg met elkaar of het raadzaam is om het advies bij te stellen.

Klassenfeest

In groep 8 worden vaak klassenfeesten gevierd, maar u bent hiertoe  uiteraard niet verplicht. Dit is een activiteit die buiten school om gaat. Wij gaan er vanuit dat het vooral draait om plezier en dat het groepsgevoel gestimuleerd wordt.

Afscheid van de school

Aan het einde van het jaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. In de laatste week is er een afscheidsavond met onder andere een musical door de kinderen. Hoe deze avond er precies uit komt te zien hoort u aan het einde van het schooljaar.