Unit 5/6

De leerlingen van de groepen 5 en 6 werken in units 5/6. Er zijn twee basisgroepen, waarbij in elke groep kinderen van groep 5 en groep 6 zitten. De twee groepen krijgen les in hun basisgroep (5/6A, 5/6B of 5/6C) en in wisselende groepjes. Wanneer het beter is om de instructie of verwerking van de leerstof op maat aan te bieden, worden de kinderen ingedeeld op niveau. 

Leerkrachten

5/6A: Elly Koster, di t/m vrij, E.Koster@wsko.eu
5/6A: Marian Borsboom, ma, M.Borsboom@wsko.eu
5/6B: Marleen Veenstra, ma, di, woe om de week, M.Versluis@wsko.eu
5/6B: Brigitte van Elswijk, woe om de week, do, vrij, B.vanElswijk@wsko.eu

Ondersteunend personeel

Sandra van der Valk, Miriam Krijger, Tineke Koene

Praktische informatie unit 5/6

Hieronder vindt u de praktische informatie van unit 5/6.

  Praktische informatie unit 5/6

De vakken

Taal
In unit 5/6 gaan we onder andere verder met ontleden van zinnen en benoemen van woorden. Ook met werkwoordspelling wordt gestart. Best moeilijke stof, waarmee we veel gaan oefenen.

Rekenen
In groep 5 gaan we aan de slag met sommen tot 1000 en delen/vermenigvuldigen met grote getallen. In groep 6 starten we met de breuken en het optellen/aftrekken onder elkaar.

Wereldoriëntatie
Groep 5 start met wereldoriëntatie. Dit zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Spreekbeurten en werkstuk
De kinderen geven één spreekbeurt en maken één werkstuk. De leerlingen krijgen tijdig van de leerkracht de datum door en een toelichting op wat van hen wordt verwacht.

Huiswerk

De kinderen van unit 5/6 krijgen een lijst met woorden mee dit worden behandeld in het thema dat op dat moment aan de orde is. Ze kunnen deze thuis dan ook oefenen. Ook kunt u ze thuis af en toe gebruiken en uw kind uitleg geven over de betekenis van de woorden of bijvoorbeeld vertellen welke begrippen hier nog meer bij horen.

De kinderen uit groep 6 krijgen in de tweede helft van het schooljaar taal- en rekenhuiswerk mee. De ene week is dit taal- en de andere week rekenhuiswerk. Daarnaast krijgen de kinderen  van zowel groep 5 als groep 6 af en toe leerhuiswerk mee voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Groep 5 mag tijdens de wereldoriëntatietoetsen wel gebruik maken van hun lesboek.

Inzet ICT

De kinderen  van unit 5/6 werken voor een aantal vakken niet meer met werkboeken en schriften, maar vullen hun antwoorden in in een computerprogramma, Snappet genaamd. Ze krijgen vervolgens direct te zien of dit antwoord goed of fout is en krijgen dus direct feedback op hun werk. De leerkracht kan het werk van de kinderen  volgen en direct hulp bieden als hij ziet dat de leerling de stof niet begrijpt. Een ander groot voordeel is dat kinderen met dit programma op hun eigen niveau werken; een duidelijk voorbeeld van adaptief onderwijs. Uiteraard worden er ook andere werkvormen ingezet om te leren, zoals educatieve spelletjes en coöperatieve werkvormen.

Materiaal mee naar school

De kinderen werken in unit 5/6 met etuis. De kinderen hebben een pen en potlood van school. De kinderen mogen één etui, met eigen stiften en potloden, meenemen. Kneedgum en slijm is niet toegestaan. Het etui moet in een la passen.

Squishies zijn toegestaan in de pauze, niet tijdens de lessen.

De kinderen krijgen een koptelefoon voor de chromebooks, wanneer dat nodig is. Wanneer deze kapot is, zorgen ze zelf voor een nieuwe koptelefoon. Uit voorgaande jaren is gebleken dat kinderen het prettig vinden om oortjes van thuis mee te nemen.