Unit 3/4

Leerkrachten

Laura Bos, Monique Groenewegen, Corine van der Knaap, Simone Spigt

3/4A: Laura Bos (ma, di, woe om de week), L.Bos@wsko.eu
3/4A: Monique Groenewegen (woe om de week, do, vrij)  M.Groenewegen@wsko.eu
3/4B: Corine van der Knaap (ma, di, woe om de week), c.vanderknaap-zwinkels@wsko.eu
3/4B: Simone Spigt (woe om de week, do, vrij) S.Spigt@wsko.eu

Ondersteunend personeel

Miriam Krijger en Tineke Koene

Miriam Krijger, Tineke Koene

Praktische informatie unit 3/4

Hieronder vindt u de praktische informatie voor unit 3/4.

  Praktische informatie unit 3/4

Taal/lezen

Taal/ lezen neemt in groep 3 een belangrijke plaats in. De kinderen leren woorden, doen spelletjes met letters, maken zelf nieuwe woorden met het klikklakboekje, luisteren naar verhalen, werken in het werkboekje, lezen samen woordrijtjes. Het digitale schoolbord wordt hierbij intensief gebruikt. In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

De kinderen van groep 4 gaan “meters” lezen om het lezen steeds beter onder de knie te krijgen. Daarnaast is er aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat, het actief onderzoeken van taal, aandacht voor mondelinge en schriftelijke communicatie en regels voor spelling.

Rekenen

Rekenen komt ook dagelijks aan de orde. De kinderen van groep 3 rekenen vooral met sommen tot 20. De kinderen[CK1]  zijn veel bezig met tellen, splitsen, optellen, aftrekken. Ook meten, zoals klokkijken, staat regelmatig op het programma. Er worden hiervoor allerlei materialen gebruikt en er worden spelletjes gedaan.

De kinderen in groep 4 rekenen, met de sommen tot 100 (en) Ze starten met keersommen. Ook bij groep 4 staan meten en klokkijken regelmatig op het programma. 

Schrijven

In groep 3 worden de kleine letters aangeleerd en het aan elkaar schrijven. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters.

In oktober krijgen de kinderen van groep 4 een pen van school waarmee ze gaan schrijven. Wanneer de pen kapot is of kwijt, dan kan er een nieuwe pen worden gekocht op school.

Oefenen van de leerstof

Het is niet altijd nodig of wenselijk dat kinderen alle opgaven in een werkboek maken. Soms beheersen ze de aangeboden stof al voldoende en is verder inoefenen niet noodzakelijk. Ook kan de keuze worden gemaakt om te werken met behulp van materialen in plaats van de schriftelijke verwerking in een werkboek. Hierdoor worden bladzijden in het werkboek niet altijd volledig gemaakt.  

Niet alle verwerking van de lesstof in de werkboeken wordt door de leerkracht nagekeken. We stimuleren de kinderen om zelf na te kijken en controleren het gemaakte werk ook regelmatig klassikaal samen met de kinderen. Bepaalde lessen worden wel door de leerkracht nagekeken en gebruikt om waar nodig extra hulp te bieden of te bekijken of kinderen in aanmerking komen voor verrijkingsstof. 

Groep 4 op Snappet

Vanaf dit schooljaar werken de kinderen van groep 4 voor rekenen en spelling met het digitale lesstofverwerkingssysteem Snappet. Kinderen maken de opgaven voor rekenen en spelling niet alleen meer in een schrift, maar ook op een tablet. Daarnaast worden er ook andere werkvormen gebruikt, zoals educatieve spelletjes.

Spreekbeurt en boekbespreking

Vanaf groep 3 geven kinderen een spreekbeurt en/of boekbespreking. U krijgt tijdig van de leerkracht de datum door en een toelichting op wat van de kinderen wordt verwacht.

Weektaak

Kinderen van groep 4 werken met een weektaak. Op maandag krijgt elk kind een blad waarop staat wat die week moet worden gedaan. Ook staan er taken op die de kinderen mógen doen. De kinderen van groep 3 starten na de herfstvakantie met (eenvoudige) dagtaken. Dit is een voorloper op de dag- en weektaken die gebruikt worden in de groepen 4 t/m 8.

Groep 4: Eerste Heilige Communie

Kinderen van groep 4 kunnen hun Eerste Heilige Communie doen. Juf Tineke Koene verzorgt de lessen die in school gegeven worden. Het communietraject vindt niet alleen op school plaats, maar ook thuis en in de kerk tijdens de gezinsviering en kinderwoorddienst. Ouders krijgen hierover later nog bericht.