Unit 1/2

Unit 1/2 bestaat uit drie basisgroepen met kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Wij starten met ongeveer 18 leerlingen in een groep. In de loop van het schooljaar verwelkomen wij nog een aantal nieuwe kleuters. 

1/2A: Márjo Duijvesteijn (ma, di, woe om de week), m.duijvesteijn@wsko.eu
1/2A: Corine Post (woe om de week, do, vrij), c.post@wsko.eu
1/2B: Wendy Kops (ma en di) W.Kops@wsko.eu
1/2B: Suzanne van Os (woe, do, vrij) S.vanOs@wsko.eu
1/2C: Jolanda van Blitterswijk (ma t/m vrij) J.vanBlitterswijk@wsko.eu

Marjo Duijvesteijn, Wendy Kops, Suzanne van os, Jolanda van Blitterswijk

Ondersteunend personeel

Sandra van der Valk

Sandra van der Valk

Spelen is leren

Kleuters leren de hele dag! Ze zijn spelenderwijs o.a. bezig met voorbereidend taal en rekenen, lezen, schrijven en de sociaal emotionele ontwikkeling. In de kleutergroep werken we aan een brede basis voor de kinderen zodat ze goed voorbereid zijn om zich verder te ontwikkelen. Het belangrijkste voor een nieuw kind is dat het zich prettig voelt bij ons op school. Een kind dat zich op zijn gemak voelt, stelt zich open om te gaan leren. 

Plannen en keuzes maken

Het leren in unit 1/2 kenmerkt zich deels door vrije keus en deels door leren omgaan met verplichte werkjes. Bij de werklessen maken we gebruik van een planbord. Hierop geeft het kind zelf aan welk werkje het op dat moment wil gaan doen. De gedachte hierachter is dat een kind meer gemotiveerd is om een zelf gekozen werkje te doen en zo leert een kind ook keuzes maken. Soms zal het kind samen met de juf of andere kinderen een werkje doen, om bepaalde vaardigheden te trainen bijvoorbeeld, zoals knippen, ontwikkelingsmaterialen en puzzelen.  

Praktische informatie unit 1/2

Voor praktische informatie, zoals schooltijden, traktaties, het continurooster en communicatie met ouders, kunt u hier hieronder klikken.  Informatie