Joannesschool

Units 5/6

Groep 5 werkt met een leskist van de bibliotheek over Mees Kees. Alle leerlingen hebben een leesboek van Mees Kees gekregen om te lezen in de klas. Ook zit er een werkboekje bij met allerlei puzzels en opdrachten, zoals moppen, weetjes en topo, die te maken hebben met de boeken over Mees Kees. Ook zitten er spelletjes in de kist zoals een taal en kwartet spel. De juffen lezen elke dag voor uit een boek van Mees Kees en natuurlijk bekijken we de film. En groep 6 kijkt en luistert natuurlijk mee naar de film en verhalen.

De ouder-kindgesprekken waren nieuw voor de kinderen van groep 5. Gelukkig konden de kinderen van groep 6 er al veel over vertellen aan hun klasgenoten. De leerkrachten vonden dat de kinderen het heel goed hebben gedaan, want het was best spannend zo'n eerste keer.