Joannesschool

Units 3/4

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen tijdens de les betere resultaten oplevert. In de unit 3/4 proberen we hierop in te spelen door bewegingsspelletjes tussen de verschillende activiteiten te doen. Ook tijdens de lessen laten we kinderen regelmatig bewegen tijdens opdrachten. Dit kan bijvoorbeeld door sprongen te maken op de getallenlijn tijdens het rekenen. Ook bij taal/ lezen en spelling doen we dit door middel van allerlei spelletjes.