Joannesschool

Unit 7/8: rust door structuur en voorspelbaarheid

De begeleiding van de kinderen tijdens het verwerken van de lesstof is in unit 7/8 veranderd. De lessen starten met een observatieronde, waarbij de kinderen aan het werk zijn en de leerkracht de kinderen observeert. Daarna volgt er een grote ronde waarbij de leekracht langs alle kinderen langs loopt om vragen te beantwoorden. Vervolgens start er een kleine ronde waarbij zij extra uitleg geeft aan een klein groep leerlingen. 

Door middel van de pictogrammen weten de kinderen welke ronde de leerkracht loopt en wat zij kunnen verwachten.

Er mag tijdens deze rondes samengewerkt worden, ook met kinderen uit de andere basisgroep. Kinderen leren ook elkaar om hulp te vragen.

De kinderen vinden dit een prettige manier van werken, omdat er veel structuur en voorspelbaarheid is.