Joannesschool

Unit 7/8 en 1/2

Er zijn momenteel twee leerlingen van groep 7 bezig met het onderzoeken naar wat het betekent om in een unit te werken. Dit doen zij door met leerlingen en leerkrachten te praten die dit al doen en in de units te gaan kijken. Zij zullen de resultaten presenteren aan de klas, waarna alle leerlingen van groep 7 een kijkje nemen in de unit 3/4 en 5/6 en vragen kunnen stellen aan de leerlingen en leerkrachten.

Bij het indelen van de leerlingen in de units zal, net als in de voorgaande jaren, zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de leerlingen. 

Musical en kamp groep 8

Ouders vragen ons weleens of groep 7 en 8 wel geschikt zijn om in units te werken, omdat de veronderstelling bestaat dat groep 8 in het tweede halfjaar voornamelijk bezig is met de musical en het kamp en niet meer toekomt aan het echte leren. Dit is echter een misvatting. De voorbereidingen voor de musical starten pas na de meivakantie, maar zelfs dan wordt er ook nog gewoon "geleerd". Schoolkamp vindt in de twee na laatste week van schooljaar plaats. Pas in de laatste drie weken van het schooljaar wordt het leren voor groep 8 "op een lager pitje gezet", wat echter niet geldt voor de leerlingen van groep 7. 

Voorbereidingen

In de komende tijd gaan wij ons bezighouden met hoe wij personeel en ruimtes gaan inzetten bij het unitleren. Dit wordt uiteraard in nauwe samenwerking gedaan met collega's die al in units werken en hun ervaringen en kennis zullen delen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8.

Als u vragen heeft, bent u natuurlijk altijd welkom op school. Wij houden u op de hoogte van de verdere voorbereidingen.

Unit 1/2

Ook in groep 1/2 wordt er nagedacht hoe lessen "slim" aangeboden kunnen worden. Leerlingen uit alle groepen worden vanuit een zelfde leerdoel gekoppeld in een groepje zodat er maar één leerkracht is die over een onderwerp uitleg geeft. De andere leerkrachten zijn in de groep aan het werk met een ander leerdoel.
U kunt hierbij denken aan een groepje leerlingen die extra aandacht krijgen voor motoriek, leerlingen die wat meer uitdaging nodig hebben, leerlingen die sociaal emotioneel sterker mogen worden, leerlingen die werken aan een bepaald taal- of rekendoel etc.