Joannesschool

Unit 5/6: nieuwe ICT-vaardigheden

We vinden het belangrijk kinderen goed te trainen in 21-eeuwse vaardigheden. Daarom besteden we regelmatig tijd en aandacht aan bijvoorbeeld ICT-vaardigheden. 

De kinderen van unit 5/6 hebben les gehad op de chromebooks. Ze hebben geleerd hoe zij kunnen inloggen en zijn daarna gestart met het maken van een presentatie in Google. Als de kinderen dit willen, mogen ze er thuis verder mee oefenen. Dit kunnen ze doen door thuis in te loggen in Google Chrome op hun eigen account. Hiervoor hebben ze de volgende gegevens nodig:

Groep 5:
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@wsko.eu (bv petervanos@wsko.eu)
Wachtwoord: 4 cijfers en groep 5 (bv 0811groep5). De kinderen kennen hun eigen cijfers

Groep 6:
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@wsko.eu (bv petervanos@wsko.eu)
Wachtwoord: eigen wachtwoord van 4 cijfers en 4 letters, waarvan 1 hoofdletter.