Joannesschool

Unit 5/6: Snappet en Daily Mile

Snappet

In groep 5 werken we sinds de meivakantie met Snappet. We werken op een tablet. Je hoeft niet te schrijven, maar we typen. Je ziet één som per keer. Als je het goed hebt dan komt er een krulletje. Als je een foutje maakt dan komt er een rode streep te staan. Dan kun je het nog wel verbeteren. Het is leuk, maar soms best moeilijk. De manier van sommen is anders, dat is leuk. Als je klaar bent kun je verder werken in het plusje. Dit zijn extra sommen op jouw eigen niveau. Je moet wel meer lezen bij de sommen, want er staat uitleg/ een tip of een verhaaltje bij.

We hopen dat we hier volgend jaar mee kunnen werken.
Eva uit groep 5A

Daily Mile

Uit onderzoek is gebleken dat beweging tussen lessen door een positief effect heeft op de concentratie en daarmee op leerprestaties. Daarnaast is extra bewegen natuurlijk goed voor het uithoudingsvermogen en de gezondheid. 

De leerlingen hebben via Nieuwsbegrip, onze methode van Begrijpend Lezen, al veel geleerd over de Daily Mile. Het is een internationaal initiatief en al veel scholen binnen Europa doen er aan mee. Voor meer informatie: www.thedailymile.nl

Video Interactie Begeleiding

Om als leerkracht je werk goed te blijven doen, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door nascholing. Daarnaast is de onderlinge consultatie waarbij collega's bij elkaar in de klas kijken, een belangrijk instrument. Daarom gaat unit 5/6 Video Interactie Begeleiding inzetten in de weken tot de zomervakantie. Dit betekent dat een deel van de lessen wordt gefilmd, waarna de collega's de beelden gezamenlijk bekijken, evalueren en elkaar verbeterpunten aangeven. Deze filmopnames worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en worden na de evaluatie gewist. Indien u als ouder bezwaar heeft tegen het maken van deze opnames, kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht. Wij zorgen er dan voor dat uw kind niet in beeld komt. 

Scholing juf Jessica

Vanwege scholing van juf Jessica is juf Sanne volgende week in de groep. Juf Jessica is wel aanwezig op school en blijft nauw betrokken bij de activiteiten in de groep.