Joannesschool

Unit 3/4: spelend leren rekenen

Zoals we u al eerder hebben verteld, wordt er in unit 3/4 bij het rekenen niet alleen gewerkt in het werkboek om de rekendoelen te bereiken. Er wordt ook materiaal en spel ingezet waarmee de kinderen inzicht verwerven of eerder aangeboden lesstof verder oefenen en automatiseren. 

Een aantal leerkrachten heeft dit schooljaar een rekencursus gevolgd om hier nog beter bij te kunnen aansluiten. Er zijn rekenspellen aangeschaft die doelgericht ingezet kunnen worden zodat we kinderen op niveau een stapje verder kunnen helpen. De kinderen ervaren deze spellen als leuk en betekenisvol waardoor er met plezier gerekend wordt.