Joannesschool

Unit 3/4: betrokkenheid bij instructie

We gebruiken bijvoorbeeld de wisbordjes. De leerkracht stelt een vraag en kinderen noteren dat op hun wisbordje, zodat iedereen nadenkt over het antwoord. Vingers opsteken is dan niet meer nodig. 

De feedback die de leerkracht vervolgens krijgt, is erg zinvol en geeft de mogelijkheid om direct te reageren en eventueel (voor een aantal kinderen) extra uitleg te geven. 

Een andere manier is dat kinderen in tweetallen in gesprek gaan over een vraag en vervolgens samen het antwoord geven. Ook deze manier zorgt ervoor dat alle kinderen actief betrokken zijn. We gebruiken dit in het geval er wordt gevraagd naar een mening of ervaring van kinderen.   

We sluiten met onze instructie aan bij het doel dat we willen bereiken en de vaardigheden die we hierbij willen oefenen.