Joannesschool

Uitslag ouderenquête

In december 2014 hebben we u gevraagd om mee te werken aan een oudertevredenheidspeiling en 32,7% van ouders heeft aan deze oproep gehoor gegeven, waarvoor hartelijk dank!

De uitslag van de ouderenquête vindt u op deze pagina.
Let op: halverwege bladzijde 3 begint staat de uitslag van de tevredenheidspeiling van vier jaar geleden (2011). U ziet dat doordat dan de eerste kolom is gekleurd en niet de tweede.
De nieuwe peiling staat dus op de eerste tweeëneenhalve bladzijde.Over het algemeen kunnen we concluderen dat u tevreden bent over de Joannesschool en daar zijn we uiteraard blij mee! U kunt dat concluderen door onze uitslag in de eerste rij te vergelijken met het landelijk gemiddelde in de tweede rij.
Daarnaast kunnen er vier kleuren worden gegeven, te weten:
- rood = onvoldoende
- oranje = matig
- groen = voldoende
- blauw = goed.

Al onze scores zijn groen en blauw!


Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het tekstvak iets in te vullen. Die informatie is vrij specifiek en gebruiken we om onze de kwaliteit verder te verbeteren.
Mocht u vragen hebben of iets niet helemaal duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op. Uitslag ouderenquête