Joannesschool

Pittige Plustorens

De Pittige Plustorens bevatten pittige, creatieve projecten en materialen die een extra uitdaging bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Ze leren projectmatig samen te werken, te reflecteren, te plannen, maar ook fouten te maken. De projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u naar de website.