Het team

Dit is ons team, dat bestaat uit collega's die zich met plezier en betrokkenheid inzetten voor de kinderen. Collega's die veel en graag met elkaar samenwerken om de kennis en ervaring die er binnen de Joannesschool is, zo optimaal mogelijk in te zetten. 

De namen en mailadressen van leerkrachten en onderwijsondersteuners/assistenten vindt u bij de units. Van het overige personeel zijn ze hieronder vermeld. 

Directie

Astrid Vreugdenhil, directeur (ma, di, woe, do, vrij), A.Vreugdenhil@joannes.wsko.nl
Irene van Deursen, schoolcoördinator, plaatsvervangend directeur (dinsdag, donderdag, vrijdag om de week), i.vandeursen@joannes.wsko.nl

Zorgcoördinator

Corine van Velden (ma, di en do), C.vanVelden@joannes.wsko.nl

Gedragscoördinatoren

Laura Bos (woe-ocht om de week), L.Bos@joannes.wsko.nl
Corine van der Knaap (woe-ocht om de week), C.vdknaap@joannes.wsko.nl

Administratie

Tineke Koene (ma-mi, woe-ocht), T.Koene@joannes.wsko.nl

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Michael van Marsbergen (di en do-ochtend), M.vanMarsbergen@joannes.wsko.nl

Brigitte Vos (vrij-mi), B.Vos@joannes.wsko.nl 

Vakleerkracht muziek en dans

Trudy Persoon (do-ochtend), T.Persoon@joannes.wsko.nl

Conciërge

Wahid Abdul (ma-ocht, di-ocht, do-ochtend, vrij-ochtend), W.Abdul@joannes.wsko.nl.