Een veilig en positief leerklimaat

Wij willen een school zijn waar ieder kind zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. We maken samen met de kinderen afspraken, bijvoorbeeld over omgang met elkaar en hoe we met spullen omgaan.

Het hele jaar door, maar vooral ook aan het begin van het jaar, wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar, vanuit het besef dat we als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een positieve groepsvorming.

Volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

We volgen alle kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van gesprekken met kinderen, observaties en ZIEN! ZIEN is een middel om het leer- en leefklimaat en sociale vaardigheden van de groep in beeld te brengen. Aan de hand hiervan kan de leerkracht vaststellen wat de kinderen nodig hebben.

Gedragscoördinatoren

We hebben twee gedragscoördinatoren, die speciaal zijn opgeleid in de observatie en begeleiding van gedrag van kinderen. Zij ondersteunen en adviseren leerkrachten. Ook werken zij, in overleg met de leerkracht en de ouders, regelmatig met groepjes kinderen die gebaat zijn bij wat extra steun en begeleiding in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In spelvorm werken ze aan sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf en omgaan met plagen en pesten.

Orka-training

Eveneens ten behoeve van een positief leerklimaat, volgen we in alle units de Orka-methode, die zich richt op sociale vaardigheden, weerbaarheid en groepsvorming. Belangrijke onderdelen zijn initiatief nemen, samenwerken, overleggen, reageren op uitdagen, opkomen voor jezelf en opkomen voor elkaar.