Joannesschool

Een veilig en positief leerklimaat

We volgen alle kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van gesprekken met kinderen, observaties en ZIEN! ZIEN is een middel om het leer- en leefklimaat en sociale vaardigheden van de groep in beeld te brengen. Aan de hand hiervan kan de leerkracht vaststellen wat de leerlingen nodig hebben.

Onze gedragscoördinatoren werken, in overleg met de leerkracht en de ouders, regelmatig met groepjes kinderen die gebaat zijn bij wat extra steun en begeleiding in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In spelvorm werken ze aan sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf en omgaan met plagen en pesten.