Cultuureducatie

We vinden cultuureducatie heel belangrijk. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen, kinderen kunnen op deze manier ontdekken waar hun talenten liggen en leerlingen genieten van de lessen.

We hebben op school twee cultuurcoördinatoren, Trudy Persoon en Miriam Krijger, die verantwoordelijk zijn voor onze cultuureducatie.

Ons cultuurprogramma

In ons lesrooster zijn muziek, dans en drama opgenomen in het lesrooster. Hiervoor hebben wij een vakspecialist in huis die dans-, zang- en ritmelessen geeft. 

Daarnaast hebben we gekozen om de acht cultuurdisciplines, verspreid over vier jaar, aan te bieden. Deze cultuurdisciplines zijn:
• Dans
• Cultureel erfgoed
• Literatuur
• Muziek
• Beeldend
• Nieuwe media
• Drama
• Audio/visueel

Elke jaar worden twee cultuurdisciplines onder de aandacht gebracht. Elke leerling krijgt dus in zijn hele schoolperiode van 8 jaar alle cultuurdisciplines aangeboden.