Joannesschool

Cultuureducatie

We vinden cultuureducatie heel belangrijk. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen, kinderen kunnen op deze manier ontdekken waar hun talenten liggen en leerlingen genieten van de lessen.

We hebben op school twee cultuurcoördinatoren, Dieke Grootscholten en Trudy Persoon, die verantwoordelijk zijn voor onze cultuureducatie.

Ons cultuurprogramma

In ons lesrooster zijn muziek, dans en drama opgenomen in het lesrooster. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van “Dariza” (dans, ritme en zang). Dit is een programma waarin voor alle groepen uiteenlopende lessen te vinden op dit gebied.

Daarnaast hebben we gekozen om de acht cultuurdisciplines, verspreid over vier jaar, aan te bieden. Deze cultuurdisciplines zijn:
• Dans
• Cultureel erfgoed
• Literatuur
• Muziek
• Beeldend
• Nieuwe media
• Drama
• Audio/visueel

Elke jaar worden twee cultuurdisciplines onder de aandacht gebracht. Elke leerling krijgt dus in zijn hele schoolperiode van 8 jaar alle cultuurdisciplines aangeboden.

Cultuurdisciplines jaar 1: cultureel erfgoed en dans

Het eerste jaar hebben we cultureel erfgoed en dans centraal gesteld. We hebben in dat jaar een molen en de veiling bezocht, meegedaan aan Bakkie Fietsen, een speurtocht gedaan langs beelden en erfgoed in het dorp, een schoolfeest met ritmelessen en dans e.d. 

Cultuurdisciplines jaar 2: audio visueel en beeldend

Het tweede jaar brachten we audiovisueel en beeldend onder de aandacht. We hebben graffity gespoten op een muur in Naaldwijk en de Lion King opgevoerd in een grote kerk in Naaldwijk. Bij dit laatste optreden kwamen er allerlei disciplines aan de orde, zoals zang, dans, mime en toneel. 

Cultuurdisciplines jaar 3: Muziek en literatuur

Dit schooljaar staan muziek en literatuur centraal. “Muziek Mees” geeft diverse keren muziekles op school, we gaan samen werken met Bender, een literaire muzikale band die tekst en muziek op onze school gaat begeleiden. Ten aanzien van literatuur doen we mee aan “Literatuur tussen de kassen”, een project om kinderen bewuster te maken van poëzie en proza. 

Cultuurdisciplines jaar 4: Drama en nieuwe media.

Deze thema's worden volgend jaar uitgewerkt.