Joannesschool

Tafels oefenen

In groep 4 is een start gemaakt met het aanleren van de tafels. Er wordt de kinderen eerst inzicht gegeven in hoe tafels werken en wat er gebeurt bij keersommen (vermenigvuldigen). Hierna is het van belang dat de kinderen de tafels gaan automatiseren. Het automatiseren van de tafels is nodig om later in de bovenbouw meer complexe sommen uit te rekenen. De tafels van 2, 3, 4 en 5 zijn inmiddels aangeboden. 

De leerlingen van groep 4 krijgen de komende weken een blad mee naar huis waarop één of meerdere tafels staan. We willen u vragen de tafels samen met uw kind (spelenderwijs) te oefenen. Ook kunt u kinderen op de computer laten oefenen met leuke tafelspelletjes. Er zijn heel veel oefensites die u hiervoor kunt gebruiken. 

Heeft u nog vragen, komt u dan gerust na schooltijd even langs bij één van de leerkrachten.