Joannesschool

Studiedag: evaluatie werken in units en voortgang volgend schooljaar

Donderdag 18 februari hebben wij een studiedag en kunnen de leerlingen alvast beginnen aan hun voorjaarsvakantie. Onze studiedag gaat vooral over het werken in units, zoals we dat nu in groepen 3 en 4 doen. Tijdens deze dag zullen we gaan praten of we deze vorm gaan continueren en óf en hoe we dit gaan doorvoeren in de rest van de school. Een belangrijke dag dus.

Gesprekken kinderen en ouders

Om een goede evaluatie te maken van het werken in units, zijn er gesprekken geweest met leerlingen en ouders van de groepen 3/4. Er is gesproken over hoe zij deze nieuwe onderwijsvorm ervaren, wat zij sterke en minder sterke kanten vinden en of zij deze vorm zouden willen continueren. Uit de gesprekken bleek dat zowel kinderen als ouders het als positief ervaren. Ouders geven aan dat zij deze vorm van onderwijs willen behouden en mogelijk uit zien breiden in de school. De verbeterpunten nemen wij mee in de verdere ontwikkeling. We bedanken ouders en kinderen voor hun meedenken. Wij hebben dit als zeer waardevol ervaren.