Joannesschool

Studiedag

Betrokkenheid leerlingen bij eigen leerproces

Tijdens de eerste helft van de dag besteden we aandacht aan de manier waarop we kinderen meer kunnen betrekken bij hun eigen leerproces. Dit kan onder andere door het duidelijk stellen van lesdoelen.

Doelen stellen

Een leerkracht doet dit bijvoorbeeld door elke keer aan het begin van de les het lesdoel te noemen ("We gaan vandaag leren hoe je breuken optelt"), zodat het kind weet wat het gaat leren en waarom dat nodig. Maar ook de lesdoelen op langere termijn (bijvoorbeeld over een hoofdstuk, een maand of zelf een schooljaar) kunnen zichtbaar worden gemaakt, zodat een leerling weet wat hij aan het einde van het hoofdstuk moet weten en hij gericht kan gaan oefenen als hij de lesstof nog niet beheerst.

Om kinderen te helpen bij het stellen van eigen leerdoelen, zullen zij meer betrokken worden bij de analyse van hun eigen toetsresultaten. Hierdoor krijgen zij inzicht waarin zij sterk zijn en waarin zij nog meer kunnen oefenen.