Joannesschool

Schoolgids 2015-2016

Onze nieuwe schoolgids staat weer online, onder het kopje "Over ons". Hierin vindt u onder andere algemene informatie over onze school, onze visie en werkwijze, schooltijden en het vakantierooster, regels en afspraken en ouderparticipatie.